ClimateProof kozijnen en gangbare rekenmethodes aangaande duurzaamheid

Stichting Nationale Milieudatabase is een onafhankelijke organisatie, die het mogelijk maakt om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in Nederland te kunnen maken. Deze stichting beheert en onderhoudt de Nationale Milieudatabase (NMDB) en de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

De milieuprestatie MPG geeft via een 1-puntsscore de milieubelasting van materialen aan, die in een bouwwerk worden toegepast. Hoe lager deze score is, hoe lager de milieu-impact is. Een milieuprestatieberekening wordt uitgevoerd volgens de Bepalingsmethode Bouwwerken. De eenheid waarin de MPG wordt weergegeven is: euro per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar.

Een levenscyclusanalyse (LCA) meet de milieueffecten over alle levensfasen van een product en heeft een milieuprofiel als uitkomst. Dit milieuprofiel bestaat uit scores op verschillende milieu impact categorieën (zie het onderstaande model) en bevindt zich in de vorm van een milieuverklaring in de NMDB.

De uitkomst van een LCA  is een scorelijst aan milieueffecten en wordt aangeduid als het ‘milieuprofiel’ van het product. Deze berekening wordt ook in cijfers uitgedrukt als de ‘MilieuKostenIndicator’ (MKI). Het MKI-cijfer wordt ook wel gehanteerd als de uitdrukking van de zogenaamde schaduwkosten van een product. Dit betreft de kosten van de milieubelasting die door een product plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Wanneer het een gebouw betreft wordt de MKI berekend op basis van de beoogde levensduur van het gebouw en het bruto-vloeroppervlak van het gebouw. De ‘MilieuPrestatie Gebouwen’ (MPG) is een berekening van de MKI per levensjaar van het gebouw en per vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen is het verplicht om een MPG-berekening in te dienen en moet de MPG bovendien voldoen aan een bepaalde waarde. Momenteel mogen nieuw te bouwen woningen geen hogere MPG hebben dan 0,8. Nieuw te bouwen kantoren met een gebruiksoppervlakte groter dan 100m² mogen geen hogere MPG hebben dan 1. In de toekomst worden de genoemde waarden verlaagd en zullen ook andere gebouwfuncties moeten voldoen aan een eis aan de MPG.

De LCA-waarden die betrekking hebben op ClimateProof kozijnen zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase (NMDB). Binnen Nederland wordt overigens een inhoudelijke discussie gevoerd, of de bovenstaand bedoelde bepalingsmethodes wel redelijk zijn, als het gaat om biobased producten zoals houten kozijnen.

In deze discussie worden bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld:

  1. Is het fair om ervan uit te gaan dat een houten product of onderdeel end-of-life (stel na 75 jaar) altijd verbrand wordt? Veel van dergelijke producten gaan veel langer mee en worden daarna (deels) hergebruikt.
  2. Waarom wordt de biogene opslag van CO2 die plaatsvindt bij biobased producten of componenten in de huidige methodes stelselmatig ondergewaardeerd?
  3. Waarom wordt in het kader van ParisProof bouwen niet uitsluitend gerekend met effecten die op de relevante korte termijn (tot 2050) relevant zijn? Dit betreft binnen een LCA vooral Module A en in ieder geval níet Module D.

De LCA-waardes betreffende ClimateProof kozijnen worden ernstig negatief vertekend als gevolg van de bovengenoemde 3 factoren. En nóg scoort ClimateProof relatief goed!

Meer nieuws

Contact & adres

Zin in een kop koffie en een goed gesprek?

Meer weten?

Maak een afspraak met een van de onderstaande bedrijven:

Timmerfabriek Neede                    0545-293262

Nijhuis Toelevering                         0548-535300

Van De Vin Ramen en Kozijnen     040-2241999